ANT RANKŲ
D / G - 4k.
D                G          D
 Tave ant rankų atnešiu prie slenksčio auksinio rudens 
              G   D 
 Ir nepasakęs nė žodžio lėtai nutolsiu
               G          D
 Ilgai žiūrėsiu iš tolo kaip vėjas tau plaukus kedens
              G      D
 Ir tik medine ranka savo paukščiui pamosiu
D / G - 2k.
     Žinau dar liko kažkas ko nespėjau tau pasakyt
     Ir ką sušąlusiom lūpom rytoj tau dainuosiu
     Dabar keliuosi einu ir ant rankų iškėlęs nešu
     Tavo svaiginančią meilę kuria ilgai dar gyvensiu
   Em     B    Em     B
Su krintančiais lapais ji ruošiasi skristi
  Em    B     Em     B
Aš būsiu kitoks jau ir man reiks gyventi vienam…
D    G
Čia …čia čia čia
        1994
 
ATGAL
Am / D / F / C G - 4k.
Am       D      F
 Aš grįžtu atgal į degantį mišką
   C   G    Am
 Į liepsną šokančią man
        D   F
 Į ten kur pamiršiu viską
   C      G   Am
 Ir gal bus lengviau kažkam
  Žinau ten liko kažkas ko nerasiu 
  Ko nesuspėsiu paimt
  Geriau jau liepsnoj be vardo sudegti
  Negu su tavim išsiskirt
Am / D / F / C G - 4k.
Aš grįžtu atgal nes noriu atrasti
Ne balsą o jūrą balsų
Aš noriu žodį kūnu paversti
Ir gimti baltu paukščiu
  Stoviu kojom nejausdamas žemės
  Apakintas tavo šviesos
  Ir vėl matau tavo veidą 
  Man niekas jo neatstos
Am / D / F / C G - 4k.
Am / F - 4k.
Am         
      1994 08 
 
BŪK SU MANIM
Įžanga:
Em / D / G(B)/ C
Em / D / Cmaj
Bm / Em / Bm / C
Em / G(B)/ C
Em / D / Em
Em D   C Em  D    Cmaj
Būk su manim užgęsta šviesa
Bm    Em Bm     C
 Lyja lietus žodžiai reti
Em D   C Em D   Em
Būk su manim būk su manim
Būk su manim aukoju save 
Jūrai dangaus tamsai nakties
Būk su manim būk su manim
Įžanga
Krantas toli vėjas stiprus
Nešasi meilę užmigdęs giliai
Būk su manim būk su manim
Būk su manim bangos nuneš
Tavo ir mano jausmus toli
Būk su manim būk su manim
Įžanga(solo)
     1994 07 26
 
Į SAVE PER SAVE
Fism
A / Cism / Fism / D Bm
   A            
Tu seniai jau nebetiki tuo kad gyvenime duota visiems po lygiai
      Cism            
Ir išėjęs į gatvę matai - kelias kuriuo eini siaurėja
         Fism
Tavo rankos dar stiprios mintys aukštai
    D          Bm
Bet jauti kad kasdien tenka eiti prieš vėją
    A           
 Niekada negirdėjai tiesos pamatei ją vėliau išėjęs į kelią
         Cism
 Ko nereikia kalbėti ir kuo tikėt supranti tik dabar kai beldžiasi skausmas
      Fism        
 Siela tuščia be jausmų - belieka kentėt
     D          A 
 Tiktai nori žinot kas tau skyrė šią bausmę
Bm / Fism / Cism / A / Bm / Fism / E -2k.
Anksti išėjai iš namų nes norėjai žinoti savo vertę
Visu kūnu jautei gimstantį norą veikti kėlei sparnus skrydžiui
Buvo diena ir naktis o tu vis ėjai
Į save per save - amžiną lietų
   Dabar nešioji ženklą dienų
   Kurių neištrinsi net norėdamas virsti kitu
   Stumi į kalną akmenį nors supranti kad aukoji save
   Ir sapnuoji žemę - žydintį sodą
  Bm       Fism   Cism        A
Kur žydi baltai baltai kur skrendam aukštai aukštai
  Bm  Fism    E
Paskendę savo mintyse
  Bm       Fism  Cism       A
Kuk dažo juodai juodai kur myli karštai karštai
  Bm    Fism   E
Kur einam į save per save
         1995

JIE
Em / D / Em / F -4k.
Em   G    D    Em 
Jie jie nori kalbėti už mus
  C    D7   G
Jie pavertė mūsų namus
   C
Tuščiais
Jie nežino kur mūsų tiesa
Mums sesė - naktis jiems - diena
Balta
Em / D / Em / F -4k. 
Dabar jie laukia mūsų klaidų
O mes nešam ant savo pečių
Sparnus
Nors jie sudegino mūsų rankas
Bet mes turim dar savo dainas
Tikras
Em / D / Em / F -4k.
Nors miręs tavo gilus vandenynas 
Ir tavo rankos nusvirę prie kojų
Bet mintys kyla aukštyn lyg paukščiai
Gyvena laisvai kaip vėjas laukinis
          1994 02

KAIP RŪKAS
D
D / G / D / A / Bm / Em / D / Fism
D      G    D                
 Tu apglėbk savo šakom
            A
 Ir parodyk tuos kurie ėjo
     Bm      Em
 Ėjo pro šalį kojom basom
         D    Fism
 O jų dainos skambėjo skambėjo
Neužpūsk jų pėdų
Juk čia dar gyvas kraujas
Kuris teka iš mūsų žaizdų
Kaip tiesa pasaulio
Pragrojimas:
G / Em / D -2k.
G / Em / D / Bm
G / Em / D
Be vardų be žodžių kalti
Savo Išgalvota laime
Jie nutolo bet liks tai arti
Nežinia ateina su baime
Ir kai skausmas sujungs rankas
Kurios kils į verkiantį rytą
Kas apriš mūsų žaizdas
Kurios dar nespėjo užgyti
G / Em / D / -2k.
G / Em / D / Bm
G / Em / D
Ar girdi kalba lietus 
Nugalėjęs stiprų vėją
Jis mums primena mūsų draugus
Kurie taip anksti išėjo
Dar ilgai bus liūdnas dangus
Dar ilgai bijosim kalbėti 
Apie tuos kurių jau nebus
Apie tuos kuriems skirta tylėti
G / Em / D 2-k.
G / Em / D / Bm
G / Em / D
          1994 08 15 

KAIP VAKAR
Am / F / Dm / E
Am     F Dm      E 
 Grįžau namo ir vėl kaip vakar
Am    F   Dm   E
 Su liūdesiu ir neviltim
Am      F   Dm  E
 Kaip naštą nešdamas vienatvę
Am      F    Dm  E
 Karšta kraujuojančia širdim
Ir vėl kaip vakar laukiu paukščio
Debesų baltais sparnais
Gal nuskraidins į melsvą aukštį
Gal man sparnus išskleisti leis
Ir rodos skrisčiau nesileisčiau
Plasnočiau kupinas jėgų
Man žvaigždės saulė šviestų skaisčiai
Ir užsimirščiau kad esu
Esu sudegintas ir vienas
Šitam liepsnojančiam mieste
Tarp keturių betono sienų
Bandąs prisijaukint save
        1992 11 07

LAIKAS SUKT IŠ ŠITO KELIO
Įžanga:
C / D / C / D / C / D / G -4k.
C       D  C       D
 Man atrodo laikas sukt iš šito kelio
Em      C  D  
 Kur apgavo vakar ir apgaus rytoj
Em          C      D
 Kur net medžiai pakelės nelinki gero
C       D         Em
 Kur paliksi vienas mirtinoj kovoj
Pragrojimas:
Em C / D / Em C / D 
G C / D / G C / D
Negirdėti juoko negirdėti verksmo
Tiktai vėjas kaukia ausyse
Nėra laimės meilės gėrio džiaugsmo
Neapykanta skausmas akyse
Pragrojimas:
Įžanga: 
Man atrodo laikas spjaut į šitą purvą
Ir ieškoti tyro bėgančio vandens
Laikas su šaknim išrauti dvasios skurdą
Ir gyvent tylėjimu rudens
Pragrojimas:
Įžanga(solo gitara)
Aš matau kažkur toli jau aušta rytas
Tokios saulės niekada dar nemačiau
Čia šalia naktis juoda ir meilė išvaryta
Nori su manim suspėti eik greičiau
Pragrojimas
         1993 09 30

LIKO TIESA
Įžanga:
G9 / D / G9 / D / G9 / D G -4k.
    D
Šitas kelias jau baigės liko tiesa
Išdžiūvo šaltiniai girdę mane
Tavo akys nutolo Juodoji Sesuo
Ir baigėsi noras tikėti bet kuo
  D     Bm7   D    Bm7
Bet kuo kas į skausmą užmerkia akis
    D  Bm7   D    Bm7
Kas galvoja  kad jo nepavys
  D    Bm7    D   Bm7
Ir kaupiasi debesys - vėjo jėga
    D     Bm7  D    Bm7
Šitas kelias jau baigės liko tiesa
Pragrojimas:
G / D / G / D 
Bm / G / D / Bm
Em / C / D
   D
Tavo dainos nutilo liko tiesa
Bet skambės dar ilgai neužgimus daina
Savo žodį dar tars iškentėjus viltis
Bet tu nežinosi ką rinksis mirtis
    D     Bm7  D    Bm7
Ir kas eis tuo keliu kur vakar ėjai
  D    Bm7  D   Bm7
Kas neš mūsų tiesą kurtą ilgai
    D    Bm7   D   Bm7
Kas išdrįs pasakyti užtenka gana
    D     Bm7  D    Bm7
Šitas kelias jau baigės liko tiesa
Pragrojimas
       1993-1994 

MAN PARODYK
Dm / C -4k.
Dm      C       Dm
 Man parodyk sodą žydintį ilgai
       C        Dm
 Ir parodyk žemę kurią bučiavai
       C         Dm
 Pasakyk man savo buvusias klaidas
       C       Dm
 Ir parodyk meilę kurią užkas
Dm / C 4k.
Tu išduok man paslaptį savo akių
Ir parodyk džiaugsmą kurio neturiu
Dovanok man savo stiprias rankas
Ir parodyk tiesą kurią užkas
Am / G -4k.
Tu atneški šilumą į mūsų namus 
Ir parodyk saulę kurios jau nebus
Išmokink skaityti tavo knygas
Ir parodyk jėgą kurią užkas
Dm
Dm / C -8k.
       1994 05 03

MONOLOGAS
Įžanga
Am / C / G Dm C G Am E Am -4k.
    Am     
Kažkas naktį sapnuoja saulę
    Em        Am
Kažkas dieną pilnas tamsos
    Dm7     Dm7 G Am
Kažkam sunku įveikti    baimę
    Em       Am
Nors neturi kur dėti drąsos
Nematyti kas rytą saulės 
Ją nusinešė miškai
Jie pilni - nepilni apgaulės
Ir keisti nekeisti labai
Įžanga
Kažkieno naktis benamė
Kažkieno diena be spalvų
Kažkas viskas gaunas savaime
O kažkam net pradėti sunku
    Dm7        Am
Kiekviena širdis trokšta meilės
  Dm7        Am
Neapykantos pilna širdy
   Dm7          Dm7  G Am
Savo rankomis siekiam nepasiekiamos laimės
    Em       Am
Ne kiekvieno ranka stipri
        1992 01 12

RYTUI IŠAUŠUS
D / G(B) / D / Em
D / G(B) / A
D         G(B)
 Žalias medžių vainikas
D       Em 
 Supa šiuos namus
D      G(B)
 Čia gera pabusti iš ryto
   A
 Ir jaustis mažu žmogum
Čia gera pajusti vėsą
Ryto vėjo svaigaus
Ir pasileisti dviese
Per pievą gėlių dangaus
Kai niekas daugiau nerūpi
Tik lėkt su paukščiais kartu
Kai nėr svarbiau nieko kaip būti
Vienas kitam draugu
A           Bm
 Kas žino kiek šitai tęsis
G        D
 Dieną dvi amžinai
Em       Bm
 Gal sekančiam rytui išaušus
G          A
 Mes jau nebūsim vaikai
       1994 05 12 

TOLI
Gis6 / Cm -3k.
Gis6 / G
Gis / Fm / Cm -4k.
Gis          Cm
 Žvelgiu bet skausmas merkia akis
Gis          Cm
 Matau kraujuojančią žaizdą delne
Gis        Cm
 Žinau nieko daugiau neįvyks 
Gis       Cm
 Kas iš manęs atimtų tave
   Einu ir kojos neša kitur
   Ten kur apginsiu savo jausmus
   Viltis ir nerimas lydi visur
           G
   Ar pavadinsiu savais šiuos namus
Pro užkaltus langus duris
Matau leidžias pilkas dangus
Ar tavo akys dar ką pasakys
Ar galėsiu būti ramus
     Dabar kalbu ką noriu kalbėt
     Matau begyjančius randus delne
     Dabar girdžiu ką noriu girdėt
     Ir tavo balsas ramina mane
Gis      Fm      Cm
 Ir gilioj tamsoj ilgai kentėjęs
Gis      Fm    Cm
 Vakar dar buvau aš toli
Gis      Fm      Cm
 Vakar dar kritau kilau su vėju
Gis     Fm    Cm
 O dabar aš čia su tavim
        1995 01