"Saugok" akordai

SAUGOK

Pragrojimas: A  e  h  A  e  h  A  e  h  G  D  e

A     e         h        A           e           h
 Vėl mūsų daug    vėl širdy liepsna
A       e          h       A        e       h
 Mūsų dar palauk
   kaip visada
Vėjas ir naktis mūsų kelyje
Ar žaibuos ar lis kiekvienas už save

Pragrojimas: A  e  h  A  e  h  A  e  h  G  D  e

Vėl žinau kas bus gal kažkas dainuos
Gal per klaida žus svetimuos namuos
Ir tamsus dangus sielas jų priglaus
Ašarų lietus veidus nuplaus
Vėl mūsų daug tiktai tu viena
Dar mirtie palauk kol širdy liepsna
Kol vilties dar daug kol visi kartu
Kol dar nesupratau kuo aš esu
e6+                        h   e6+                D
 Bet man laikas eit   dar galiu suspėt
e6+                     h   e6+               h
 Laikas bėga greit   negaliu kalbėt ( tylėt)

A     e             h   A          e        h
 Saugok tik tai   viską ką daviau
A     e            h  A    fis        e
 Kažko mažai   kažko per daug

AŠ IEŠKOJAU

Intro: Am

D          e
Aš ieškojau
G        A                       D
Aš turėjau ką pasakyt
D                e
Dabar sustojau
G                   A                      D
Dabar man reikia apsidairyt
D                A
Kai mavo kelias
e                G       A       D
Aukštyn į debesį nuves
D              e
Aš nesugrįšiu
G                    A                  D
Daugiau nekalbinsiu tavęs

D                A        h
Kai lauko vėjas
                 e           A               D
Nakčia į langus mums pabels
          A         h
Žinau išeisiu
               G                         A       D
Bet suklupsiu prie pirmos obels

Dar duok man laiko
Ir uždaryk šitas duris
Akutėm vaiko
Išsklaidyk mano sunkias mintis

Aš taip norėjau
Uždegti tau saulę danguje
Bet nesuspėjau
Naktis išsivedė mane

Aš pavargau nuo nakties
Vėl vienas per ją einu
Tu mano šviesa vilties
Kuria kasnakt gyvenu

Sustoja laikas o mes
Vis einam skubam ratu
Aš nekenčiu vėl savęs
Kiek tau skolingas aš esu

Aš ieškojau...

Kai paskutinė žvaigždė
Rytuos į žemę nukris
Tada sugrįšiu ir aš
Praversiu tyliai duris

Ir niekada niekada
Atrodo neisiu iš čia
Kur kiekviena valanda
Atrodo metų verta

Aš ieškojau
Aš turėjau ką pasakyt
Dabar sustojau
Gal pavargau šiek tiek matyt
Kai tavo kelias
Nuves į debesį dangaus
Laikykis rankos
Savo mylimo žmogaus
Aš ieškojau
Aš turėjau ką pasakyt
Dabar sustojau
Dabar man reikia apsidairyt

MAN JAU GANA

F C B C d C B C F
 
F      C                     B
 Nei durų nei langų
       C            d
Tik vėjas kelyje
       C                        B
Tik tūkstančiai klaidų
C                     F
Veda pas tave
Ir tik viena naktis
Ir dar viena diena
Ji atvers duris
Už kurių šviesa
B                     B5-
Kas jei aš myliu
B                   B5-
Kas jei aš liksiu
             d
Čia miegot
B                 B5-
Kas jei paliesiu
B                    B5-
Kas jei bandysiu
       d
Bučiuot
d                     C      B
   Matau pasaulį verkiant
a                  B
   
Ašaros lietaus
                C           B
  Matau šešėlius krentant
C                                d
Ieškau kažko stipraus
                C        B
  Matau pasaulį mirštant
a                   B
Dar viena kova
              C        B
  Matau meilę tirpstant
C                           d
Bet man jau gana
a B C
d -2 kartus

Aš toks mažas šiam laike
Toks didelis šiandien
Ieškoti pavargau
Bet man jau vis vien
Aš sėdžiu ir klausau
Gal Stingo gal U2
Ir manyje tiek daug
Sunkių minčių

Pabaigoje - a B C d -4 kartus

SKRENDAM

H7                                              e
Aš nežinau ar daug mums liko
H7                                   C    G
Ir nežinau kur prasidės
            E                          a         D7
Tiktai žinau mes vėl pakilom
                                               G      H7
Virš debesų kaip virš nakties

Ir nežinau nei vieno žodžio
Kuris sušildytų mane
Visus kelius tu man parodyk
Kurie atvestų pas tave

C                     a  D7  H7                     e
Juokiasi vėl vėjas žemės ir dangaus
C               a    D7                               G    H7
Neša vėl bangos blaškomos lietaus
   C                    a  D7  H7                       e
Į dangų mus kelia tūkstančiai minčių
      C                 a   D7    H7                          e
Mes einam be kelio skrendam be sparnų

Aš nežinau ar daug mūs liko
Tiktai žinau kad ne visi
Čia nusileidom ten pakilom
Rytoj mes būsime toli

Aš nematau nei vieno ženklo
Nei iš tavęs nei iš dangaus
Žinau kažkas mus šiandien saugo
Aš užsimerkiu ir matau

Juokiasi vėl vėjas žemės ir dangaus
Neša vėl bangos blaškomos lietaus
Į dangų mus kelia tūkstančiai minčių
Mes einam be kelio skrendam be sparnų

PAUKŠTIS

        d              
Nukritau iš dangaus ir klevas
     B                     B-5
Pagavo mane lizde
d
Paukščio kuris toks savas
B                             B-5
Artimas savo kilme

Abu iš to pačio miesto
Gal tu pačių namų
Ginam tą pačią tiesą
Tik aš sparnų neturiu

     A                                   d
Todėl aš krentu o jis skrenda
        B                   F
Aš į žolę o jis į saulę
   g                       d
Atrodo pabėgti bandom
    C                           d
Iš šito gražaus pasaulio

Stoviu vienas vidurį lauko
Pakėlęs akis į dangų
Matau lyg kažkas šaukia
Kažkas moja šimtu rankų

Geras tvaris tas paukštis
Vienas kitą palaikom
Abu iš to pačio aukščio
Bet gal geriau nereikia

Todėl aš krentu o jis skrenda...

SIELOS VIDUJE

h4  A6+  h/G  e  h4

h4
  Kyla gaisrai
A6
  Kažkur virš namų
h/G
  Ar tu pavargai
h
  Tylu
h
Neturiu vilties
h/G
Nerandu savęs
e
Ranką man ištiesk
     h
Ir vesk

e6
Tu ateini rytai
D
Laikas sustoja vėl
A                    A6
Kalbini mane
h
Tūkstančiais kodėl
Vėl ateik ryte
Dar pabūk kartu
Dvidešimt dienų
Dar tiek pat naktų

Vėl šalti rytai
Ir vakarai šalti
Artimi veidai
Toli
Dvidešimt dienų
Tavęs nerandu
Dar tiek pat naktų
Tyliu

e6
Tu ateini rytai
D
Laikas sustoja vėl
A                    A6
Kalbini mane
h
Tūkstančiais kodėl
Vėl ateik ryte
Dar pabūk kartu
Dvidešimt dienų
Dar tiek pat naktų

 
          h/G   A
Sielos viduje degs karšta ugnis
            h/G         A
Sielos viduje tarp tūkstančio garsų
            h/G      A
Sielos viduje stipresnė nei naktis
            h/G       A
Sielos viduje sudegsim mes abu

Jau šaltas vanduo
Greitai vėl ruduo
Ar tu dar tiki
Kažkuo
O paskui galbūt
Užpūsime žvakes
Užgęsime kartu

Ir mes
Tu ateini rytai
Laikas sustoja vėl
Kalbini mane
Tūkstančiais kodėl
Vėl ateik ryte
Dar pabūk kartu
Dvidešimt dienų
Dar tiek pat naktų
 
Sielos viduje degs karšta ugnis
Sielos viduje tarp tūkstančio garsų
Sielos viduje stipresnė nei naktis
Sielos viduje sudegsim mes abu

RUDENĮ

e                        a                                               e
Rudenį aš atplauksiu kaip dangaus vanduo
          a                                   C          H7          e
Kraujo lašas ant palangės vėl mane primins
Ašaros tavo paslaptis visas išduos
Ir vėl tūkstančiai už ką kodėl tave kankins

Ar matai ką tau atnešiau rudens takais
Lapų kilimą kuriuo vedu tave tolyn
Ar girdi ką kalbu kas dieną tau rytais
Tai tik vėjas pučia už kalnų vis stipryn

Rudenį aš ateisiu su pirma tamsa
Ir įgelsiu su pirma šalna – būk stipri
Paslaptį ten kur šildo amžina šviesa
Tau atskleisiu kai ateis naktis – tik būk kantri

H7            e                   H7           C           e
Kol dar džiaugiamės   ir sapnuojame
      G           D              a    H7            e    H7
Dar turime savo dainas savo naktis
Kol dar juokiamės ir dainuojame
Dar turime savo dainas savo naktis

SUNKUS LAIKAS

D     
Iš pradžių buvau kantrus
                             h
Man patiko juodos spalvos
D
Ėjau per sienas ir švinus
                                    h
Ėjau per laiką ir per jūsų galvas
A
O kelias suko pro namus
                                       h
Kur aš užaugau kur turėjau viltį
A
Bet juos palikęs ir savus
                               h
Supratau kas sukūrė mirtį

Už šitų durų už kitų
Kažkas stovi kažkas traukia daina
Kodėl nemiegi ar tau baisu
Nakties nelaukiu bet ji vėl ateina

Ir nieks nesako du kartus
Kaip apsiginti kaip apsaugot širdį
Dabar žinau kitaip nebus
Ir viską man reikės patirti

Kas antras žingsnis - ir ugnis
Karšta liepsna nudegina mums veidus
Kas dieną vis kita kliūtis
Kas dieną vis tos pačios klaidos

Man šiandien lengva man – sunku
Aš priklausau pats sau ir tartum niekam
Turiu tik tai ko neturiu
Žaizda užgyja – randai lieka

Pragrojimas - A  fis  h -2 kartus

Vėl kelias suka pro namus
Ir jau atrodo visos jėgos baigias
Bet būsiu šimtąkart stiprus
Ir išgyvensiu šitą baisų laiką

Kiekvienas čia stovės už du
Kas antras žino kuo tai baigias
Čia kažkaip per daug ramu
Ar tik pakelt akis nebūtų laikas
Ar tik suglaust pečius nebūtų laikas
Ar tik sugniaužt kumščius nebūtų laikas

Pragrojimas - A  fis  h -2 kartus

RAMIAI RAMIAI

e                   D                        e
Ramiai ramiai kaip niekada
C                   D7   e
Žvelgi man į akis
a                D                  e
Ir vis silpnėjanti šviesa
a           D          e
Išeina pro duris

Su ja išeina tai ko mes
Nespėjom pasakyt
Ilgai ieškodami savęs
Paskendom liūdesy

Prašau tik tai ko trūksta taip
Jei klausiu - nežinau
Ramybe dvelkiantys namai
Dar jų nesuradau

Kiekvienas žodis jungia mus
Jei esme drauge
Pasidaliję likimu
Išnykstame laike

VĖL KALĖDOS

C G/H a G/H C


Baltais laukais juodu dangum
Ateina vėjas apsirengęs žmogum
Ilga barzda ir stebuklu maišu
Jis vel nudžiugins mus abu.

Pro lauko duris vejas ipus
Gal musu viltis o gal musu jausmus
Vienas bus tau kitas bus man
Dar kalna žaislu musu vaikam

Kas ji sutiks kas palydes
Link musu namu link stebuklu nakties
Vel visa naktį degs ugnis
Vel krūtinej netilps tavo širdis

Pragrojimas - F e a G

C G/H a G/H C G/H a

Baltam sniege liks mūsų pėdos
Apsidairyk ir vėl Kalėdos

Aš tuo keliu šimtą kartų ėjau
Nei vieno karto jo nesutikau
Gal buvau per toli žvaigždžiu ir dangaus
Per ilgai ieškojau tavyje žmogaus
Gal buvau per toli žvaigždžiu ir dangaus
Per ilgai ieškojau tavyje žmogaus

Baltam sniege liks mūsų pėdos
Apsidairyk ir vėl Kalėdos

KALNUOSE

e                      C

Vėl ateis naktis
   a                        H?      D7/Fis  e
Tylesim ilgai pasaulio pakrašty
            a                     C
Aš uždariau visas duris
        a     H?     D7/Fis   e
Sugrįžau praeitį pamiršk

Ilgai sėdėsim mes vieni
Pasaulis mažas mano kambary
Ir mūsų norai dideli
Suduš bet gyvens širdy

Vėl žydės naktis
Spalvom gęstančių žvaigždžių
Ir tavo žodis kažkuris
Palies paslaptis minčių

Aplinkui tūkstančiai veidų
Visi atrodo prieš mane
Visi nutolsta tiktai tu
Tik tu visada šalia

e               C         G   
O kalnuose ramu
       a       H?       D7/Fis  e
Dangus plaukia virš galvų
             C                  G
O kalnuose tik aš ir tu
       a     H?    D7/Fis   e
Dangus saugo mus abu

(C) NOJUS 2002