VARDAS
 Dm / B / C / Dm C /
  Dm
Kas gero šituos namuos augink
   G      Bb   Dm
Kas blogo tavo namuos sugriauk
  G       Bb
Ką vakar kalbėjai nešk
  F       Dm   
Ir veskis kartu mane
  G       Bb   Dm
Ką vandeniu pavadinai išgerk
  Dm      G  Dm
Su kuo išėjai grįši kuo
  G       Bb    Dm 
Ir kas tave pasitiks gal akmuo
  G         Bb
Ir rūbais baltais baltais
 F      Dm
Aprengusi tu mane
G         Bb   Dm         
Vesk kur šaltas gilus vanduo
  F       C
Gal jau suradai save
  Dm        Am 
Bet tarp žmonių paklydai
  F      C    Dm  
Gal sąmonės neturi bet matai
  F        C
Ir ten kur mane nuves
  Dm        Am
Vingiuotu slidžiu keliu
 F        C   Dm
Ateik pavadink pašauk vardu
           1996 02 

 

AŠ KALBĖSIU KITAIP
Am / Dm / Em / Am - 2k.
F                   Am        
Aš kalbėsiu kitaip išvydęs tavo akyse skausmą
F                 Am
Aš kalbėsiu kitaip kai raudosi nakty
F                   Am
Aš kalbėsiu kitaip kai mano meilę nuskriaus kas
F    Dm     Am
Kai mes liksim svetimi
Aš kalbėsiu kitaip kai man tamsu bus dieną ir naktį
Aš kalbėsiu kitaip užmiršęs savo skausmus
Aš kalbu jau kitaip nes neapykanta neša vien šaltį
Nes melas slegia mus abu
F    C      Dm
Nes nebeliko vietos žodžiui
F     C      Am Dm
Ir nėr daugiau apie ką kalbėt
F     C       Am   F C 
Geriau jau eisiu ten kur rodei    Am
                  …tylėt
Aš kalbėsiu kitaip kai mano langas tave parodys
Aš kalbėsiu kitaip pasilikęs tik su savim
Aš kalbėsiu kitaip sutikęs priešus kuriems atrodys
Jog draugauju su tavim
Aš kalbėsiu kitaip nes neberasiu tavo šešėlio
Aš kalbėsiu kitaip kai vienumą pakeis kančia
Aš kalbu jau kitaip ir man nereikia pėdų ant smėlio
Nes vėjas jas užpusto čia
             1991 04 24

 

DRĖGNA BALADĖ
  Gm       Dm7
Krentu ant žemės po šaltu lietum
  Cm7      Gm
Šlapia ranka mane šaldo ar šildo
  Gm          F     
Keliuosi sunkiai ir su baime einu
  Cm7      Gm
Ieškodamas ežero baltu šilku
Negyvas medis kalba girdžiu
Gal jis verkia gal jam šalta jo drėgnas kamienas
Aš glostau jo belapes šakas
Ir jaučiu kad esu ir jaučiu kad esu ne vienas
   Dm              Bb
Mane bara žiaurus bara žiaurus teisėjas
     F              Cm  Gm
Tai - perkūnas juodu perkūnas juodu rūbu
    Dm               Bb
Dangus siunčia žaibą siunčia žaibą ir vėjas
    F               Cm
Drasko medį kamienu medį kamienu drėgnu
Lieka pėdos kurias pripildo
Atgaivintas vanduo. Keliu
Eina šlapias sulytas keistas praeivis
Neradęs savęs tarp ženklų
Šaltą veidą atšaldo lašai
Kurie dengia jo veidą baltą
-Ei žmogau ar tu nematai
Kad ir man taip kaip tau šalta
     Gm         Dm7
Šluostau veidą šlapia ranka 
    Cm7             Gm
Gal nuo ašarų gal nuo vandens ji šlapia
             F
Greitas kelias pasibaigia čia
   Cm7              Gm
Kur negyvas medis šaukia mane pas save - 4k.
                1990 08 25

 

SU SAULE
F/A            Am      
Su saule nusileisiu lig bangų
F/A               Am
Ir nuskandinsiu savo nuodėmingą sielą
F/A             Am
Tamsioj bedugnėje jai bus saugu
F/A           Am
Nekeiksiu jos kiekvieną dieną
F      Dm      Am
Sugrįšiu debesim lietum žaibu
F        Dm     Am
Ir vėl kiekvieną savo dieną teisiu
F       Dm     Am
Ieškodamas prasmės savo keliu
F       Dm  Am 
Aš eisiu eisiu eisiu eisiu
Į saulės aukštį kils karšti jausmai
Ir akmeniu kris lyg sparnai mediniai
Save pamiršiu liks tiktai jinai
Kuri maitina viltį paskutinę
Man reikia tiesą sakančių akių
Ir reikia tiek kiek telpa žody
Šitai žinodamas savo keliu 
Aš eidamas bandysiu tai įrodyt
               1995 07 14

 

TU EINI Į ŠALĮ
 C  Em   C                  Em
Eini į šalį į ten kur purvina dvasia tau nesuranda spąstų
 C   Em   Am                   C   Em
Tam kely tiesiam kely tau sakau tu bijai bijai kad tavęs nerastų
C  Em      C         Em
Eik šian tik nežiūrėk į apdegusį šlaitą
  C  Em               Am    C    Em
Toj pusėj taip ten ten ten į ten eina visi kam išeiti laikas
   C    Em C         Em
Tavo rankų jėga laužo klaikų troškulį
   C     Em Am          Em
Tavo dvasios jėga kenčia didėjantį sopulį
     Am              Em
Ir tu jauti kad gyveni ne tam kad verktum
      C   Em  C  Em
Bet juk tu negyveni tu lauki
   Am              Em
Ir judėdams rėki tu judi į aną pasaulį

 

UGNINIS KAMUOLYS
  Em
Paliekam šitą žemę
  G   D  Em
Mūs niekas nepavys
 Em  Em7   Am
Į erdvę sunkiai kelia
 E  E7   Am
Ugninis kamuolys
Pasiutę širdys dūsta
Užtroškusio giesmė tyli
Todėl išklyst iš kelio
Jau niekaip negali
Klaiki tamsa aplinkui
O laive skriek greičiau
Dabar aš pasiruošęs 
Dabar aš kaip anksčiau
Mums žemė skiria erdvę
Ir ji be mūs tuščia
Į kovą viens po kito 
Išeinam paslapčia
Išeinam ir sugrįšim
Su vėju su audra
Todėl paliekam giedrą 
Ir saulę danguje
D       Em
O giltinė čia pat
  C     D7        Em
Jos akys dega dega kruvina liepsna
  C       D7    G  D/Fis
Jos ginklas užtaisytas visada
  C      B      Em
Jos kaulų traškesys šaukia mane
            1990 05

 

NIEKAS KITAS TIK TU
G           D 
Niekas tokio grožio nemato
   Am        Em
Kaip tu jį matai kai eini
G            D
Pro geltonus purienų verpetus
Am             Em
Pro medžius nors jie jau seni
 Niekas kitas nežino kur eina 
 Saulės vėjo ir meilės keliai
 Tu vienintelė savo dainą
 Dainuoji tyliai paprastai
C        Em
Niekas kitas tik tu
C        Em
Niekas kitas tik tu
Niekas tokio skonio neturi
Tu medus tu uoga rausva
Į tave mano meilė žiūri
Lig dangaus aukštai iškelta
 Niekas kitas nemoka taip džiaugtis
 Kaip džiaugiesi tu gėlėmis
 Nesutikęs aš dar mergaitės
 Kuri šildytų jas savimi
C        Em
Niekas kitas tik tu
C        Em
Niekas kitas tik tu
C        Em
Niekas kitas tik tu
C        Em
Niekas kitas tik tu
Niekas taip nemoka tylėti
Ir šypsotis saviems svetimiems
Niekas taip nemoka mylėti
Ir aukoti savęs kitiems
 C        Em
Niekas kitas tik tu
C        Em
Niekas kitas tik tu
C        Em
Niekas kitas tik tu
C        Em
Niekas kitas tik tu
            1991 08 01

 

JUOKIS DANGAU
C         G
Juokis juokis dangau
   F    G7   C
Iš manęs ir iš mūsų visų
    Am       Dm
Kuriuos pats sukūrei dangau
F    G7   C
Tūkstančiais vardų
 Durk į širdį dangau
 Spinduliais saulės karštais
 Gydyk žaizdas dangau
 Debesų delnais
Krisk į veidą dangau
Šaltu rudens lietum
Ir parodyk nes jau pamiršau
Kelią kuriuo einu
 C         G
 Juokis ir verk dangau
     Dm      Am
 Dar pagirdyk mus drąsa
    C        G
 Kad kiltume vis aukščiau
Dm        Am    
 Kur amžina šviesa
Nusileisk dangau
Nuo blogio mane apgink
Kad galėčiau rinktis dangau
Gyventi arba mirt
          1996 09 06

 

KAI TU TYLI
Dm9 / Am9 - 2k.
Dm B(D) C(D) Dm /Dm B(D) C(D) Dm
  Am            Em
Aš noriu pabučiuoti tau į skruostą
Am      Em      
Noriu pasekti pasaką nakties
  Am               Em
Aš norui paklausti tavęs tau pasiguosti
     Am Em
Bet tu tyli
        Am Em
Tavo širdis nebyli
     Am 
Kai tu tyli
Tu žiūri į tolį bet žvilgsnis nukrypsta į šoną
Kur siena priglaudžia mus - du šešėlius
Mėnulio šviesoj kalba lūpos Tu - Madona
Bet tu tyli 
Tavo širdis nebyli
Kai tu tyli
Tylūs žodžiai nuskęsta į tą pačią tylos jūrą
Aš nemėgstu kalbėti kai atsako nebūna
Kai lūpas užgniaužia abejingas ramumas
Kai nematyti tavęs ir tavo paprastumo
Kai tu tyli 
Tavo širdis nebyli
Kai tu tyli

 

SAULĖLYDIS
Dm Em / F G / F Em / Am
Dm Em / F G / Am G / Am
Dm Em / F G / Am G / G Am / G Am
Dm Em / F G / Am G / Am
  C        
Dabar kai tu eini šalia
    Am      
Aš negaliu sakyt pavargau
    E       Am
Tu paskutinė mano šviesa
  C           
Dabar kai saulė jau aukštai
    Am        
Aš negaliu sakyt per anksti
    F    Am
Per anksti pabudau
 Aš taip ilgai šaukiau save
 Ir supratau - neprišauksiu niekada 
 Aš čia naktyje
 Aš taip ilgai ieškojau tavęs 
 Ir tavo liūdesio gilaus
 Bet radau tave radau džiaugsme
Em  G     Am 
Gal keisis dar kas
Em G     C G
Gal kelsim bures
 Em G   Am
O gal mus išves
  Em  G   Dm 
Saulėlydy rausvam
Dm Em / F G / F Em / Am
Dm Em / F G / Am G / Am
Dm Em / F G / Am G / G Am / G Am
Dm Em / F G / Am G / Am
Norėjau klausti kas esu 
Bet žodį pavertė ledu
Švininė baimės šiluma
Norėjau būti su tavim
Bučiuoti vaikiškai rankas
Bet nusileido sutema
 Kasnakt vienatvės sopulys
 Peizažą raudonai tapys
 Drėkins tamsoj paklydusias akis
 Kasnakt prieš vėją pavėjui
 Kalbėsiu tyliai o paskui
 Aukosiuosi riksmu 
           1990 10 24

 

MEMENTO MORI
  Em          C Am Em
Jau baigia žvakė užgesti
D         Em     C
Siela tuštėja ir džiūsta gerklė
D              G  G Bm7 Em
Plunksna nuplyšo nuo rašymo ilgo
  D        Bm7       Em
Ant lovos baisi ant lovos baisi nuodėmė
 Balti skudurai nereiškia nieko 
 Bus jie ar ne nesvarbu
 Svarbu kad niekas netartų žodžių
 Žodžių myliu nemyliu
Degančiu vandeniu drėkini burną
Saujoje duona seniai uždirbta
Širdis prisimena laužytą žodį
Aš ne tau skirta
 Alkis - vienintelė paguoda
 Sugrįžti į namus - jie nekalti
 Visi praeina pro šalį
 Nors tavo darbai geri
    C        D
Kažkas gieda nelinksmą giesmę
   G         Em
Kyla kryžius aukštam kalne
 C        D
Gyvenimas sveikina mirtį
  Bm7     Em
Liūdnam susitikime
 Velnio veidas seka tavo veidą
 Vėjo plunksna laisva kaip tava
 Paukščiai lekia mintį sugauna 
 Tik prakiurus dvasia neliesta
           1990 07 07   

 

SONETAS
Fism / A / Bm / Fism
D / A / Bm / Fism
E       Fism         A
 Tu taip nekalbėk aš dainuosiu vis tiek
     Bm         Fism
Tarsiu žodžius beprasmius tuščius
     D       A
Būsiu lietum tavo skausmu
      Bm     Fism 
Visko pradžia ir pabaiga
    Fism           D  A
Ir kai leisis dangus ar tikėjimas grius
         Bm       Fism
Aš dainuosiu vis tiek tarsiu žodžius
 Dėl manęs nekentėk aš dainuosiu vis tiek
 Džiaugsiuos kai siela skęs liūdesy
 Ir liūdėsiu kai saulė džiaugsmu spinduliuos 
 Žaizda ir duona būsiu tavo delnuos
 Tiesa pasiklys ar gėrio nebus
 Aš dainuosiu vis tiek tarsiu žodžius
   D            A
Apie viltį uždegusią širdis visų
       Bm        Fism
Apie tą kurs išėjo anksti iš namų
       D         A
Apie kovą už vietą ir savo tikslus
       Bm         Fism  E
Apie meilę ir mirtį aš tarsiu žodžius
          1995