VĖJAS LANGE
G / Em / -2k.
D / Em
D / C
G            Em
Vėjas lange jo valdžioj medžiai veidais nuogais
   G          Em
O už sienų kaip už seinų žmonės mylis karštai
    D        Em
Gimsta norai ir negęsta mūsų viltis juose
    D          C
Kaip ir žodžiuos negęsta drąsa
Vėjas lange man taip gera tau gera eiti šalia
Nieks nemato ir nagirdi mes liekam čia naktyje
Noris bėgti vėl žinau kas bus
Mano skausmą vėl išlies lietus
Vėjas lange ir lietus vienija mus visus
Kai per naktį vaikštom pamiršę namus
Savo skausmą mes išliejam lietum
Ir mes šokam ir dainuojam kartu
Vėjas lange man taip gera tau gera eiti šalia
Nieks nemato ir negirdi mes liekam čia naktyje
Baigia lyti ir džiovinam plaukus mėnulio šviesoj
Ir nežinom kuo būsim rytoj
   1993 05 17

KASDIEN Į KARĄ
Am / C / G / Am
C / G / Am
Am / C / G / Am
C / G / Am
    Am   C  G Am
Mes kasdien išeinam į karą
   C     G       Am
Mes nežinom kuo džiaugtis kuo ne
   Am     C   G Am
Visi norim virš saulės pakilti
   C      G    Am
Kai aplink be sparnų dauguma
Kas mums trukdo mes jaučiam ir žinom
Jaučiam dėmesį savo vardan
Tik nedrįstam akių pakelti
Pasakyti nedraugas tu man 
Pried.:
   F    G C    Am
Nebuvai tu šalia kai reikėjo
   C     G    Am
Savo tikslą ir garbę apgint
    F     Em C     Am
Tu plaukei pasroviui mes prieš vėją
   C    G(E) Am
Ėjom viską užmiršę mirt
Mūsų kelias per kalnus ir jūrą
Baltai juodas jis juodai baltas
Tu žinai jame vietos nebūna
Tam kuris kažkuo kaltas
    1992 02 25 

GIMK IŠ LIETAUS 
Dm / C
Dm
  Gimk iš lietaus anksti ryte
           C
  Ir neišduoki paslapties
Dm
  Kai mano mintys dar sapne
            C
  Lange voratinklis nakties
Tik neskubėki išgaruot
Kartu su ašara rasa
Kai saulė dangų išvaduos
Kai juodą spalvą keis balta
 
Pried.:
Bb  A   Bb      A
o-o-o-o-o-o šalom šalom šalom šalom
Bb  A   Bb         C      
o-o-o-o-o-o čia ka čia y-o-ka-c čia ka čia y-o-ka-c
Dm / C
Gimk iš lietaus kai liūdesy
Paskendę griūvantys namai
Priglaudžia miegančius nakty
Kol bunda degantys rytai
Tik nesutepk baltų sprnų
Kai krisi akmeniu lietum
Čia kasdienybė be spalvų
Čia saulė šviečia tik ne mums
Pried.:
   1993 03

LAIVAI
C / Am7 / c / Am7
    C     
Mes be jūros dar turime dangų
   Am7
Ir laivus jame matom keistus
    Dm 
Laivai plaukia lėtai pro langus
    F        G G7
Ir pro biustus mūsų šaltus
Jie nuspalvina mūsų vienatvę
Mūsų liūdesy dar kažką
Tas spalvas mes paliekame gatvėj
Jas uždengia niūri pilkuma
Pried.:
    F       Em
Laivus lydi lietus ir vėjas
   C       Am7
Lydi saulė ir meilė mūsų
   Dm        G
Jų tiesa mūs tiesos teisėja
    F       G  G7
Kai gyventum jei jų nebūtų
Su sparnai be sparnų užgimę
Į savo jūrą dangų žiūrim
O jame mūs laivai likimai
Visuomet su pakeltom burėm
        1992 01 18

MANO DIENOS
Dm / c / Bb - 4k.
Dm     C     Bb
Mano dienos miršta be skausmo
Dm     C   Bb
Mano dienos akmenėja
     Gm  C    Dm
Ir tiktai vėjas many gyvens
Gm    C    DM
Širdis sulaukė rudens
     Gm  C     Dm
Ir tiktai vėjas man širdį guos
Gm    C     Dm 
Sielą išleidau laukuos
O dar vakar buvau šventėj
O dar vakar aš kalbėjau 
Man taip gera ramu širdy
Man taip gera ar supranti
Man taip gera lyg užmaršty
Bet tai buvo vakar ar supranti
          1992 11 11

MES JAU KITI
Dmaj
Fism        Cism
  Mes jau kiti ne tau žinot
Fism       Cism
  Ko siekia mūsų rankos
Fism       Cism
  Kuo gydom apgautas širdis 
Fism        Cism 
  Skausmas sieloj renkas
Mes augom griūvančiuos namuos
Kur daug kas priešais laikė
Basi mes ėjom per stiklus 
Kai melas melą keitė
Pried.:
D     E  D        E
Ar matei kitus tokius pat kantrius
D      E      Fism
Amžinai juodi mes jau kiti
Mes jau kiti buvo taip
Į šalį sukom žvilgsnius
Tylėjom baimę nešdami
Ji kaustė mūsų žingsnius
Dabar kalti - nekalti
Mes einam ten kur švinta
Saugom sąžinę širdy
Ir meilę iškankintą 
           1993 08

APLINKUI NIEKS NESIKEIS
D / G / C / d
D / G / A / B
D / G / C / D / Em
D          G   D
 Šiandien plėšom ką vakar rodėm
D        G     D
 Ir nežinom ko verkiam rytais
G         A  B
 Bet iš daug pasakytų žodžių
G        D     Em
 Mes suprantam nieks nesikeis
Nesikeis nei dienos nei naktys
Nei tikėjimas nei atmintis
Tik savęs skubėsim netekti
Tiktai žodžiai kalbės girti
Juos girdės tiktai mūsų gitaros
Tiktai mūsų draugai artimi
Ir kai mums ateitis paskelbs karą
Mes žinosim kad mes ne vieni
Kad bus senas raudonas vynas
Bėgsim pamišę dėl meilės laukais
Kad bus ilgas giedros laukimas
Bet aplinkui nieks nesikeis.
      1992 07 10

SVETUR
Em / C / Am / D7 - 4k.
G / D / D7 / Em - 4k.
Em     C    Am    D7
Verkiančią žvakę paliksiu nakty
  Em    C    Am   D7
Man tešviečia mėnuo telydi kažkur
 G    D   D7    Em
Išeisiu į lietų vienas ir basas
  G    D    Em
Aš noriu pabūti svetur
C / Am / D7
Em / C / Am / D7
G / D / D7 / Em - 2k.
Pasenę žibintai geltoni balti
Skaičiuoja žingsnius lyg dūžius širdies
Sudužę stiklai blizga šaltu skausmu
Jie netrikdo mano nakties
Surasiu aš stiklą įbrėšiu juo ranką
Ir uoga raudona ranka pavirs
Gal nuskins ją praeinantys žmonės
O gal koja šaltai paspirs
Priėjęs upelį nuplauksiu į rytą
Ir saulė sušildys mane
Nežino naktis ką reiškia sušilti
Ir kodėl taip šviesu danguje
        1991 08 01

ŽMOGUI KURIAM MELEIDO BŪTI SAVIMI
Em / C -2k.
   Em
Tavęs laukia jau ten prie jūros
Melsvas laivas veidai geri
   C
Tu išplauksi ir saulės rūbas
    Em
Degs ugnim jūros vandeny
Apkabinsi raudoną rojų 
Savo rankų dora švelnia
Ir išvysi žalią gojų
Žiedas skleisis tavam delne
Em / C -2k.
O dabar tu vaikštai po žemę 
Ieškai meilės o gal skriaudos 
Eini ten kur nakčiai sutemus 
Nepaliks nieks tavęs vienos
Baltą šilką vynioji ant rankos
Ir slepiesi renki rasas
Tau po kojom vieškelis rangos
Paukščiai pina ilgas kasas
Atsigręžus matai praėjo 
Baisios dienos ilga naktis
Tie veidai kur aklai žiūrėjo
Pasidarė nebešalti
Tu eini o tavęs jau laukia
Melsvas laivas veidai geri
Saulės rūbas per pievą plaukia
Pasakyk ar išplauks jis toli
         1991 01 17

NAKTIE
Cm / Eb / G - 4k.
Ab / Eb / Bb - 2k.
Fm / Ab - 2k.
Cm
 Pro rudenio suplėšytus lapus
Eb         G
 Žiema ateina į paslėptą miestą
Cm      
 Aš noriu sužinoti ar dar bus
Eb             G
 Ar bus dar šilta šiam mieste paslėptam
Ar neapkurs tylėdami miškai
Kol paslaptį pavasarinę saugos
Ar nepavirs ledu pikti veidai
Nors šildys juos mano ir tavo rankos
Ab / Eb / Bb - 2k.
Fm / Ab - 2k.
Viltie suteiki man jėgų pabūk
Atnešk tikėjimo drąsos man pilną saują
Gal nuraminsi savo buvimu
Pakilki virš manęs ir virski saule
Sušildyk pajuodavusias akis
Kaitra ugnim sudegink širdį
Kuri neranda vietos per naktis
Ir negalėdama sušilti jaučia mirtį
Ab / Eb / Bb - 2k.
Fm / Ab - 2k.
     1993 02 23

KAIP VAKAR (iš MC "YRA")
Am / Dm / Am - 4k.
Am     C F
 Grįžau namo ir vėl kaip vakar
Am     C  F    Dm
 Su liūdesiu ir neviltim
Am       C   F
 Kaip naštą nešdamas vienatvę
Am      C    F   Dm
 Karšta kraujuojančia širdim
Am / Dm / Am -2k.
Ir vėl kaip vakar laukiu paukščio
Debesų baltais sparnais
Gal nuskraidins į melsvą aukštį
Gal man sparnus išskleisti leis
Ir rodos skrisčiau nesileisčiau
Plasnočiau kupinas jėgų
Man žvaigždės saulė šviestų skaisčiai
Ir užsimirščiau kad esu
Esu sudegintas ir vienas
Šiame liepsnojančiam mieste
Tarp keturių betono sienų
Bandąs prisijaukint save
         1992 11 07

SAKAU
Em / Am -2k.
Am
Am               
 Sakau daugiau ramybės ir tylos 
 Daugiau susikaupimo paslapties
F               C
 Ir neramioj tyrų jausmų versmėj
F               C
 Surasim tai ko ieškom be vilties
Sakau ir žodžiais aš tapau save
Neryškų besiliejančių spalvų
Paveikslą liūdną keistą kuriame
Ištirpsta vizijos melsvų sapnų
F / C -4k.
Em / Ebm / Dm - 4k.
Sakau nereikia baimės ir naktis
Suvienys mūsų tikslą taps namais
Ir mano žvaigždės tavo taps žvaigždėm
Viltis išpildys gal gal nusileis
Ir naktį jos papuoš šviesa vėsa
Prižadins tuos kur miega be sapnų
Paklydusiems kelius nušvies skambės
Papuoš ramybę tūkstančiais garsų
F / C - 2k.
Am
          1991 11 07

NETIESA
Įžanga
Am / G(B) / C / G(B) / C G(B) G(A) -4k.
  Am     Em
Iš kliedesio nakties
G       Am 
Iš prarastų dienų
  Am      Em
Iš meilės ir vilties
 G     Am 
Save aš auginu
 Paklydęs neteisus
 Apgautas per dažnai
 Išdavęs gal visus
 Esu toks jau seniai
Pried.
  C      G
Su žudančia aistra
   Dm      Am
Tarp meilės ir mirties
  C     G
Su savo netiesa
 Dm      Am 
Einu kartu ir prieš
 C        G
 Laukiančiais veidais
Dm       Am
 Ir užverktom akim
   C       G
 Su priešais ir draugais
   Dm     Am
 Aš dar tikiu tavim
Solo
C / G / Dm Am -4k.
Gal žydintis dangus 
Per kraują ir rasas
Gal vėjas ir lietus
Vėl pas tave atves
   Kita naktis diena 
   Ateis paukščių taku
   Paims tai ko nėra
   Atneš ką jau turiu
Pried.
Įžanga
Pried.
Įžanga
     1996 01